بررسی اهمیت و جنبه های اقتصادی بیمه های اموال

مطالب دیگر:
📝237- تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سدخاكی - سنگریزه ای مطالعه موردی سدمارون📝238-بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas📝239- ارزیابیفرسایشپذیری مصالح هسته سدهای خاكی در حالت عدم ارضای معیارهای فیلتر📝240- آنالیز عددی دو بعدی هسته رسی سدهای خاكی سنگریزه ای دردره های تنگ📝241- اصلاح خصوصیات خاك رس به منظور به كار گیری در دیوارهای آب بند سدها📝242- بررسی روش اجرای ژئوممبرین در دیوار آببند سد گتوند علیا📝243- طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان به روش تجربی وعددی📝244-تعیین زاویه اصطكاك داخلی مصالح از روی دانه بندی مصالح درشت دانه در سدهای خاكی📝245-بهسازی تنشهای كششی و ضریب اطمینان پایداری سدهای خاكی با استفاده از ژئوگرید و مدلسازی نتایج با نرم افزار PLAXIS📝246-قابلیت تزریق پذیری ماسه ها با دوغاب شیمیایی سیلیكات سدیم📝247- تاثیرمدل های رفتاری خاك برنتایج تحلیل سدهای خاكی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور📝248- برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی سد علویان📝249- تحلیل مساله نشست سدخاكی حسنلو درحالت ناپایا transient با استفاده از نرم افزار seepw📝250-تأثیر زبری بستر رودخانه در انتشار امواج ناشی از شكست سد خاكی )مطالعه موردی رودخانه آجی چای و سد شهید مدنی (📝251- تعیین زمان به وجود آمدن ضرورت برای انجام آنالیز خطی و غیرخطی سدهای بتنی وزنی با توجه به درصد المان های ترك خورده📝252- ارائه یكرابطه جدید برای برآورد تاثیر ترانشه رسیدركاهشنشت از پی سدهای خاكی📝253- ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی📝254- محاسبه سیلابهای ساعتی شورلالی وارد شده به مخزن سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار hec-hms📝255- بهره برداری بهینه ازمخزن سد با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان📝256-ارزیابی بهبود رفتار لرزه ای سدهای هسته آسفالتی با استفاده از اصلاح مصالح درناحیه گذرهسته و پوسته📝257-بررسی عددی اثرانعطاف پذیری ساختگاه در رفتار لرزه ای سد گتوند با توجه به ركورد های حوزه نزدیك📝258- اثرتغییر اقلیم برپایداری شیروانی درسدها مطالعه موردیساحل چپ شیروانی سدلتیان📝259- روش های ژئوتكنیكی و غیر ژئودتیكی در اندازه گیری های جابجایی پروژه موردی آنالیز نتایج ابزار دقیق سد مخزنی مارون بهبهان📝260- آنالیز حرارتی سدهای بتنی📝261- توسعه سیاست های بهره برداری از سیستم سدهای شهیدعباسپور - گتوند - دز با استفاده از الگوریتم ژنتیك مبتنی برگرادیان
بررسی اهمیت و جنبه های اقتصادی بیمه های اموال|30014978|nsc
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی اهمیت و جنبه های اقتصادی بیمه های اموال آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 27تقسیم بندی بیمه های اموال:بیمه های اموال به سه گروه بزرگ به شرح زیر تقسیم می شوند:1 ) بیمه های اشیا؛2 ) بیمه های زیان پولی؛3 ) بیمه های مسئولیت؛1 ) بیمه های اشیا:بیمه های اشیا از متنوع ترین انواع بیمه ها هستند. موضوع تعهد بیمه گر در بیمه اشیا جبران زیان مادی است که به دارایی بیمه گذار وارد آمده است.به عبارت دیگر، وقوع حادثه موجب وارد آمدن زیان به اموال بیمه گذار می شود و بیمه گر باید ضرر وی را جبران کند. حداکثر تعهد بیمه گر در بیمه های اشیا جبران زیان و خسارت مادی بیمه گذار است.یعنی بیمه نباید موجب انتفاع بیمه گذار شود، بلکه بیمه گذار فقط باید در موقعیتی قرار گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در ان موقعیت قرار داشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازد، مگر این که به موجب توافق دو طرف قرار داد، استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری باشد که نفع بیمه پذیر داشته و از وقوع خسارت متضرر شده است که در این صورت خسارت به وی پرداخت می شود.2 ) بیمه های زیان پولی:موضوع بیمه اموال، اشیای مادی عینی و قابل لمس است، در حالی که موضوع بیمه زیان پولی تامین بیمه ای برای جبران زیان های پولی غیر مادی بیمه گذار است، مانند از دست دادن در آمد، سود، منفعت یا کاهش ارزش به شکل پول، بیمه های زیان پولی به سه شاخه بیمه اعتبار، بیمه تضمین و بیمه عدم النفع تقسیم می شوند.3 ) بیمه های مسئولیت:در بیمه های مسئولیت، تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت وارده به اشخاص ثالثی است که بیمه گذار مسئوول آن شناخته می شود. در واقع، بیمه گر خسارت شخص ثالث را جبران نمی کند بلکه خسارتی را می پردازد که بیمه گذار قانوناً در مقابل آن مسئولیت بوده است و باید از اموال و دارایی خود آن را بپردازد.از انواع بیمه های مسئولیت می توان به بیمه مسئولیت مالک و مستاجر در مقابل هم، بیمه مسئولیت مقاطعه کاران، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل دارندگان وسایل نقلیه موتور ی زمینی و بیمه مسئولیت دایر کنند گان و اداره کنند گان مکان های ورزشی و تفریحی اشاره کرد.تعاریف:اموال: شامل هر چیز مادی و فیزیکی است که در معرض خسارت و زیان اتفاقی و احتمالی قرار دارد. از نظر حقوقی نیز تفاوتی بین اموال غیر منقول ثابت (مثل زمین و ساختمان) و اموال منقول و متحرک وجود ندارد.اموال بیمه پذیر: کلیه اموالی که ورود زیان و خسارت ناشی از حوادث اتفاقی بر آن ها متصور است، به استثنای موارد زیر، بیمه پذیرند.آتش سوزی چیست؟آتش سوزی، احتراق شدید مواد سوختنی و یا آتشی نا خواسته و از کنترل خارج شده است که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توام است. احتراق نیز ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن است که امکان دارد آرام (مانند اکسیده شدن مس) یا شدید (همراه با حرارت، دود و نور) باشد. برای ایجاد آتش سه عامل مورد نیاز است:1 ) مواد اشتغال پذیر: جامدات، مایعات، و گازها. میزان مواد اشتغال پذیر در ایجاد آتش سوزی نقش مهمی ایفا می کند.2 ) اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشتعال پذیر و اکسیژن هواست.3 ) انرژی آتش زنه: این انرژی ممکن است با افزایش گرما تولید شود. انرژی آتش زنه اندکی کافی است تا آتش سوزی آغاز شود. این عوامل، انرژی لازم را برای شروع آتش سوزی مهیا می کنند: ایجاد آتش زنه به طور مستقیم (زدن کبریت)؛ افزایش حرارت؛ آتش سوزی خود به خود، انفجار جرقه الکتریکی، کنش و واکنش شیمیایی، و متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی.مثلث حریق:برای ایجاد آتش، وجود مثلث حریق (سوخت، حرارت و اکسیژن) ضروری است. چنان چه یکی از این سه ضلع برداشته شود، آتش سوزی به خودی از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب صورت می گیرد که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است. به طور کلی برای اطفای حریق، جامدات بهترین وسیله به شمار می آیند.برای از بین بردن ضلع سوخت باید آن را از حریق جدا کرد. بهترین کار آن است که مانع از رسیده هوا با اکسیژن شویم. برای مثال، مواد سوختنی را که بر روی زمین پخش هستند و هنوز شعله ور نشده اند، یا در ظروف در باز مشتعل شده اند با کف شیمیایی یا فیزیکی کاملاً می پوشانند تا مانع از رسیدن هوا یا اکسیژن به آن ها شوند. این طریقه خاموش کردن را بیشتر «خفه کردن» گویند.پودر های شیمیایی، مایعات و گازهای خاموش کننده که با فشار بر روی مواد مشتعل پاشیده می شوند سنگین تر از هوا هستند و در واقع اکسیژن را دور می کنند تا حریق خاموش شود. حتی درصد اکسیژن هوا بر اثر اختلاط با گازهای بی اثر از حد معینی کمتر شود، حریق به خودی خاموش می شود.درجه احتراق :درجه حرارتی که لازم است تا احتراق حاصل شود و به آن درجه حرارت سوخت گویند و به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود:1 ) نقطه اشتعال: کمترین درجه حرارتی که یک جسم می تواند آن قدر بخار اشتعال پذیر متصاعد کند که با دریافت شعله، احتراق موقتی و کوتاه به وجود آورد و عمل احتراق ادامه یابد.2 ) نقطه آتش: کمترین درجه حرارتی که یک ماده یابد دریافت کند تا با رسیدن منبع آتش زنه مشتعل شود و با دور کردن منبع آتش زنه، سوختن آن ادامه پیدا کند.3 ) درجه حرارت خود سوزی: کمترین درجه حرارت برای این که یک ماده اشتعال پذیر بدون احتیاج به منبع آتش زنه «به خودی خود» مشتعل شود.حرارت:تعریف: