بررسی چالش ها و دیدگاه های دانشجویان در خصوص مسئله تقلید و اجتهاد دینی

مطالب دیگر:
🔍تحقیق روانشناسی انگیزش🔍پاورپوینت خاصیت های ضرب ریاضی سوم دبستان🔍تحقیق روانشناسی عشق ورزیدن🔍پاورپوینت مبحث تقسیم ریاضی سوم دبستان🔍تحقیق روانشناسي عمومي🔍پاورپوینت فصل ششم علوم سوم دبستان🔍تحقیق روانشناسی رشد شخصیت🔍تحقیق هنر آرايشگري🔍پاورپوینت مبحث مواد اطراف ما علوم سوم دبستان🔍پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم دبستان🔍پاورپوینت آواز گنجشک ، مورچه ريزه ، مَثَل فارسی سوم دبستان🔍پاورپوینت مبحث ضرب ریاضی سوم ابتدایی🔍پاورپوینت درس الگویابی ریاضی سوم دبستان🔍پاورپوینت عددهای چهار رقمی ریاضی سوم دبستان🔍پاورپوینت شمارش چند تا از چند تا ریاضی سوم دبستان🔍پاورپوینت مبحث الگوها ریاضی سوم دبستان🔍پاورپوینت مبحث رسم شکل ریاضی سوم دبستان🔍تحقیق روانشناسی اجتماعی همراه با ترجمه🔍پاورپوینت فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی الگو سازی🔍تحقیق روانشناسی - شخصيت (سالم)🔍تحقیق روان شناسی هوش هیجانی🔍تحقیق افسردگي درنابيناييان🔍تحقیق ازدواج و مسائل مربوط به آن🔍تحقیق رابطه ی فقر و خشونت🔍پاورپوینت معرفی عدد هزار و جدول مکانی
بررسی چالش ها و دیدگاه های دانشجویان در خصوص مسئله تقلید و اجتهاد دینی|30014960|nsc
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی چالش ها و دیدگاه های دانشجویان در خصوص مسئله تقلید و اجتهاد دینی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 27دربخش اول به اين موضوع پاسخ داده خواهد شد كه آيا تقليد اساسا براي انسان صحيح مي باشد وآيا انسان موجودي مقلد وتقليد كننده آفريده شده است؟ همچنين در اين بخش مختصري با اصل اجتهاد وتقليد دردين اسلامآشنا خواهيم شد.وقتي من اين پرسش را از دانشجويان كردم كه نظر ايشان درمورد تقليد چيست؟چنين جوابهايي را به من دادند: 1 بعضي ها گفتند كه تقليد كار انسان نيست وتقليد كار حيواناتي همچون ميمون،طوطي وبرخي ديگر از حيوانات است.2 بعضي ديگر ازدانشجويان در پاسخ به سوال فوق چنين اظهار داشتند كه انسان موجودي مبتكر، خلاق، متكامل و انديشمند است وتقليد براي موجودي با اين خصايص كه مي تواند كشف ، اختراع ،ابتكار ، توسعه و... داشته باشد را جايز ندانسته وآنرا كاري عبس وبيهوده دانستند.ايشان اينگونه بيان كردند كه وقتي انسان ميتواند سر نوشت خود وديگر موجودات را رقم زند وحتي براي خود برنامه زندگي (هر چند هم نادرست ومقطعي) بنويسد ديگر لازم نيست انسان موجودي مقلد باشد.ايشان درپاسخ به اين اتهام كه تمام مكاتب بشري تا امروزغلط بوده وجز مشكلات چيز ديگري براي انسان امروزي به ارمغان نياورده اند چنين پاسخ دادند: كه اين مكاتب براي زمان كوتاهي حتي براي مثال در حدود 20الي 70 سال خوب بوده و وقتي كارايي خود را از دست دادند مكتب ديگري آمده وجاي آن را گرفته است وحتي جالب آنكه اين شكست وبي برنامگي را يك حسن براي اينگونه مكاتب تلقي كرده وآنرا يك تغيير وتحول بهينه مي دانند اما اين تغيير وتحول به چه قيمتي به قيمت فساد وگمراهي وتباهي ميليونها نفر وهزاران اجتماع به هر حال از اصل موضوع دور نشويم. همچنين عده اي ديگر تقليد را حالت قلاده به گردن گرفتن از روي اختياردانسته وگفتند: مگر سگ هستيم كه هر چه عده اي ارباب مانندها گفتند قبول كنيم وگرنه به جهنم مي رويم واگرغلام خوبي باشيم اهل بهشت شده و ازنعمات آن بهره مند ميشويم ايشان اجتهاد وتقليد را حماقتي پوچ دانستند.قبل از پاسخ به اين ابهامات بهتر است تا حدودي بامسئله اجتهاد آشنا شويم.استاد شهيد علامه مطهري اجتهاد راچنين تعريف مي كنند: (اجتهاد يعني كوشش عالمانه بامتد صحيح جهت درك مقررات اسلام بااستفادهازمنابع كتاب، سنت ، اجماع وعقل است.) <1> ميتوان گفت اين تعريف رابقيه علما نيز قبول دارند. واماتقليد در هر رساله احكام در مسائل ابتدائي چنين نوشته مي شود كه: هر فرد مسلمان شيعه بعد ازرسيدن به سن بلوغ براي كسب احكام عملي فروع دين بايدخود به درجه اي ازمقامات علمي برسد كه بتواند احكام را از روي دليل بدست بياورد (به عبارتي خود مجتهد باشد) ويا بايد عمل به احتياط كند(يعني به نظر اكثر مراجع در رابطه با آن مسئله عمل كند) ويا بايد به يكي ازمراجع عظام تقليد كند.

حال به پاسخ ابهامات مي پردازيم:اين سخن كه انسان موجودي مقلد نيست كاملا نادرست مي باشد.بايد قبول داشت كه انسان موجودي است كه تنها درموارد خاصي دست به خلاقيت وابتكار زده است ودر بقيه موارد به تقليد از ديگران مشغول بوده است.بعبارت ديگر مي توان گفت اگرهمين انسان مبتكر، خلاق و... است پس مبايستي بتوان گفت كه هر انساني كه ابتكار وخلاقيت و...را ندارد انسان نيست وتمام افراد بشري كه در طول تاريخ از اختراعات واكتشافات ديگر انسان ها بهره مند مي شدند انسان نبودند.درصورتي كه در تاريخ درهر صده ودهه به ندرت چند مخترع و مكتشف بزرگ ديده مي شود به اين ترتيب مي توان گفت جز انسان هاي معدود همه افراد بشر در طول تاريخ از زمان حضرت آدم تا به امروزه تاريخ همگي افراد بشر مقلد بودند وحتي آن مبتكران ومختران و...معدود نيز جز در رشته هاي خاص خود كه در آن موضوع داراي علم ومقامي بودند در بقيه موارد به تقليد از ديگران پرداخته اند.حتي گاهي انسان با آن همه هوش و استعداد از حيوانات و موجوداتي كه به مراتب از لحاظ توانايي ذهني بسيار پايين تراند تقليد ميكند براي مثال هنگامي كه قابيل , برادرش هابيل را به قتل رساند براي دفن جسد برادر خود از كلاغ تقليد مي نمايد , حتي بسياري از اختراعات بشر امروزي ناشي از تقليد حركات موجودات ديگر است.مثالي ديگر وقتي ما در ايران پشت چراغ قرمز راهنمائي مي ايستيم نوعي تقليد از متد اروپا وجهان غرب مي كنيم و يا وقتي به پزشك براي درمان بيماري خود مراجعه مي كنيم و به دستورات وي در آن زمينه عمل ميكنيم يعني در مورد روش درمان خود از علم پزشك تقليد مي كنيم.در حالت كلي تقليد كه گفته ميشود , اين معني را ندارد كه هر كاري كه طرف تقليد(مرجع علمي) انجام داد به عينه تكرار شود بلكه تقليد در اينجا يعني يكعده افراد كه از دانشگاههاي مختلف مانند دانشگاه نبي گرامي اسلام و ائمه اطهار متخصص شناخته شده اند , استاد و مرجعي باشند كه افراد غير متخصص در كارهاي خود به آنها مراجعه نمايد.البته بايد اين را قبول كنيم كه درك حقايق از راه ديگر مخصوص انسان است و لذا تحصيل افكار تقليدي جلو انسانيت گرفتن مي باشد اما جائيكه انسان فهم ودرك حقيقت را ندارد و يا قرار است با لجبازي جلوي پيشرفت خود را بگيرد بايد بخاطر انسان دوستي وي را وادار به تقليد نمود.<2>پس با اين سخنان به اين نتيجه ميرسيم كه سخن كساني كه تقليد را در مفهوم عام براي انسان صحيح نمي داند كاملا نادرست مي باشد و انسان حتي براي پيشرفت وكمال نياز به تقليد دارد. حال وقتي اين انسان از كلاغ و حيوانات و ديگر انسانها (براي زندگي بهتر) تقليد مي كند پس چرا در اطاعت دين خدا براي درك و فهم و سريعتر به كمال و سعادت رسيدن تقليد ننمايد.

بخش دومدر اين بخش به بحث پيرامون بنيه ديني تقليد خواهيم پرداخت.آيا تقليد و اجتهاد ساخته دست افراد معمولي و انسانهاي غير معصوم است ؟ آيا اصلا تقليد واجتهاد داراي بنيه ديني ومذهبي است؟ دانشجويان در پاسخ به پرسش فوق چنين جوابهايي دادند:1 اجتهاد و از همچين مسائلي چيزي وجود ندارد و اين كار آخوندها و ملاها براي استمرار قدرت و نفوذ فكري در ذهن مردم است2 ويا برخي از دانشجويان چنين گفتند كه اگر دين يكي است پس چرا احكام بعضي از اين مراجع با هم فرق دارند؟ فلذا اينها بازيهايي بيش نيستند